Pengaduan Orang Kecil

Ketika Wazir Fakhrul Malik sedang berjalan, tiba-tiba seorang perempuan mencegatnya dan menyampaikan pengaduan, bahwa budaknya telah membunuh suaminya. Akan tetapi Wazir tidak memperdulikan pengaduannya. Ia pun merasa , bahwa tempat mengadukan kezhaliman yang ia terima tidak ada jalan lain lagi selain kemudian dipasrahkan kepada Allah.

Suatu hari ia bertemu dengan Wazir lalu mengingatkan seraya berkata "Wahai Tuan Wazir, ingatkah cerita mengenai masalah yang pernah aku adukan kepada engkau tetapi engkau tidak menghiraukannya? Sungguh aku telah mengadukan perkara ini kepada Allah azza wa jalla!. Saat ini aku menanti keputusan-Nya!".

Tidak lama berselang, kemudian penguasa negara menangkap wazir itu lalu menyita harta kekayaannya dan dijatuhi hukuman mati.
Di kutip dari buku
"KISAH KEADILAN PARA PEMIMPIN ISLAM"
KARYA : NASIRRUDIN S.AG.MM,

0 komentar: